► Vánoční koncert - 26.12. 2007

Vánoční benefiční koncert, který se koná pravidelně 26.12. v kostele SV. RODINY v areálu domova SV. KARLA BOROMEJSKÉHO  K šancím 50, 163 00, Praha – Řepy.
Pořad vznikl v roce 1998 na základě zkušeností, co pro člověka v těžké životní chvíli znamená porozumění druhých, pohlazení, slovo útěchy. Jak uzdravující je hudba pro lidskou duši. Jak velikou sílu má solidarita, při které se zcela přirozeně rozplynou hranice mezi námi lidmi, mezi nevěřícími a věřícími, mezi náboženstvími, mezi politickými stranami, mezi generacemi. Solidarita a charita jsou  vnějším projevem hluboké lidské sounáležitosti.
Pomocnou ruku pro realizaci projektu podal otec Pecka, tehdejší farář; S.M. Bohuslava tehdejší představená DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO; nynější  matka představená v NEMOCNICI MILOSRDNÝCH SESTER SV.KARLA BOROMEJSKÉHO POD PETŘÍNEM, S.M.KONZOLÁTA – nynější představená DOMOVA SV KARLA BOROMEJSKÉHO, Ing. Marie Hanušová a pan starosta Fencl Městské části Praha- Řepy.
Pořad s názvem Modlitba za nemocné je určen všem věkovým kategoriím, věřícím i nevěřícím. Program je sestavován z ukázek hudebních děl starých světových mistrů v originálních úpravách  a originálních kombinacích hudebních nástrojů, z autorských textů českých a zahraničních spisovatelů a básníků, z textů začínajících neznámých mladých spisovatelů, písničkářů, hudebních skladatelů, z písní národních a písní národnostních menšin zpívané v originálním jazyku interpretem dané národnostní menšiny.
V pořadu vedle sebe vystupují profesionální herci, zpěváci a muzikanti se začínajícími mladými herci, zpěváky a muzikanty v kombinovaném programu, ve kterém se prolíná hudba s mluveným slovem. Každý program má své ústřední motto a téma.
Modlitba za nemocné je ucelený příběh, odehrávající se  každoročně  na druhý svátek vánoční v kostele SV.RODINY DOMOVA SV.KARLA BOROMEJSKÉHO, jenž je symbolem lidskosti a solidarity. Domov, kde společně žijí, pracují, tvoří a jeden druhému pomáhají staří a nemocní lidé, řeholní sestry, civilní zaměstnanci s dobrovolníky a odsouzené ženy.
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek po odečtení nákladů je věnován na opravu maleb v kostele a domovu.
Smyslem tohoto projektu je spojovat lidi mladé a staré, věřící a nevěřící, zdravé a nemocné, spojovat lidi různých národností a náboženství. Touto cestou lze posilovat vzájemnou úctu, lásku, soucit a pomoc jeden druhému.
řepy - koncert 2007 (1).jpg
řepy - koncert 2007 (2).jpg
řepy - koncert 2007 (3).jpg
řepy - koncert 2007 (4).jpg
řepy - koncert 2007 (5).jpg
řepy - koncert 2007 (6).jpg
řepy - koncert 2007 (7).jpg
řepy - koncert 2007 (8).jpg
řepy - koncert 2007 (9).jpg
řepy - koncert 2007 (10).jpg
řepy - koncert 2007 (11).jpg
řepy - koncert 2007 (12).jpg
Dnes je
PŘIVÍTÁM JAKÝKOLIV KONSTRUKTIVNÍ NÁPAD A DOBROU RADU
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one