► Národní park Gesäuse (Rakousko) : 18 - 20.9.2009

Národní park Gesäuse je s jeho hornatou krajinou oblastí, jejíž krásy berou dech. Z rakouských národních parků je nejmladší a s plochou přes 11.000 hektarů třetí největší. Krajinu charakterizují skály, lesy a vodstvo. Na základě mnoha značných rozdílů v nadmořské výšce nalezneme v Národním parku Gesäuse množství velmi rozmanitých lokalit a, následkem toho, mnoho živočišných a rostlinných druhů.
Národní park Gesäuse je s plochou o velikosti 11.054 ha třetím největším z celkem 6 rakouských národních parků. Přes 99% plochy je ve vlastnictví Steiermärkische Landesforste (Štýrské zemské lesní správy), zbývající plocha je tvořena veřejným vodstvem jakož i jednou horskou pastvinou v soukromém vlastnictví.
Obce Johnsbach, Weng, Admont, Landl, Hieflau a St. Gallen se podílejí na národním parku a tvoří tak Region národního parku. K jednotkám přírodního společenstva patří alpínská rovina se skaliskem a alpínským trávníkem, les resp. křovinatý les, vodstvo a horské lučiny.
86% národního parku je tvořeno přírodním pásmem, ve kterém je přírodní krajina zachovávána resp. podporována. Druhou část národního parku tvoří ochranné pásmo, ve kterém je přirozená – člověkem obhospodařovaná – kultivovaná krajina středem zájmu ochrany
1.JPG
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
Dnes je
PŘIVÍTÁM JAKÝKOLIV KONSTRUKTIVNÍ NÁPAD A DOBROU RADU
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one