► Moje mouchy

Dvoukřídlí (Diptera - z řečtiny "dvě křídla") je početný řád hmyzu, jehož zástupci se lidově často nazývají mouchy a komáři. Typickým znakem tohoto řádu je to, že mají pouze jeden pár blanitých křídel. Druhý pár zakrněl v paličkovité útvary zvané halterae (kyvadélka) a slouží k vyvažování. Výskyt dvoukřídlých je prakticky po celém světě vyjma polárních oblastí.

Typické znaky : Zadeček dvoukřídlého hmyzu může být buď stopkatý anebo je celou svou šířkou spojen s hrudí a je složen ze čtyř až devíti zřetelně viditelných kroužků. Poslední z těchto kroužků je zpravidla proměněn v poměrně složité pohlavní ústrojí.

Hruď je spojena v jeden celek, přesto lze odlišit všechny tři jednotlivé části, každá část obsahuje jeden pár nohou. Předohruď a zadohruď je zmenšená, přičemž na zadohrudi je umístěn druhý pár křídel, který je zakrnělý do tzv. kyvadélek (halterae), ta jsou zpravidla bílá a mohou být zakryta poloprůsvitnou šupinou. Středohruď je výrazně zvětšená a obsahuje létací svaly a jediný pár létacích křídel. Tato křídla mají podlouhlý tvar, jsou blanitá nejčastěji čirá, nebo lehce nahnědlá. Na křídlech jsou zpravidla dobře viditelné žilky, jejich propojení je často jediný ukazatel jednotlivých rodů. V některých případech mohou být křídla i skvrnitá či dokonce pruhovaná. Ve velmi vzácných případech mohou křídla i chybět (např. puporodky).

Nohy dvoukřídlého hmyzu mají stavbu typickou pro hmyz, chodidla jsou složena z pěti článků, přičemž pata (první článek) bývá výrazně prodloužena, na posledním článku zpravidla bývají dva drápky mezi nimiž je většinově umístěno houbovité přidržovací ústrojí, které umožňuje lezení po hladkém povrchu.

Nejvýraznějším prvkem hlavy je pár velkých složených očí. Méně výrazná jsou i mezi nimi umístěná tři očka, která mohou být redukována na dvě a zcela výjimečně i chybět. Ústní ústrojí je zpravidla tvořeno sosákem, který může mít různý vzhled a tvoří ho horní i spodní pysk. Sosák je zpravidla velmi pohyblivý a může být i zcela zatažen. Nejtypičtější je sací ústní ústrojí, může se vyskytovat i bodavě-sací anebo zvhčovací ústní ústrojí. Na sosáku nalezneme dva páry rohových štětinek, proměněných v čelisti, které mohou být i velmi ostré (např. Komárovití). Makadla pysková u dvoukřídlých zcela chybí, vyvinuta jsou tak jen makadla čelistní, která mají jeden až pět článků.

Tykadla jsou dvojího typu a to buď krátká, složená ze tří článků, anebo dlouhá složená ze šesti až 36 článků. Podle tykadel jsou dvoukřídlí rozděleni na krátkorohé (Diptera brachycera) a dlouhorohé (Diptera nematocera)

Anatomie dvoukřídlých víceméně odpovídá obvyklé anatomii hmyzu, jedinou větší zvláštností je poměrně komplikované zažívací ústrojí s velmi vyvinutým savým žaludkem. Nervová soustava je na hmyz také poměrně vyvinuta a nervové uzliny jsou u některých čeledí spojeny do jednoho celku.

U některých čeledí dochází ke zvětšení vzdušnic, které se v těle rozšiřují a tvoří tak značnou část těla.

Nápadným projevem tohoto řádu je obrovská manévrovací schopnost při letu, to je způsobeno smyslovými orgány u kyvadélek, mouchy pomocí nich dovedou vnímat vzdušné proudy a řadu dalších informací, které mohou pro let využít.

Velmi typickým rysem tohoto řádu je bzučení, o tom jak toto bzučení vzniká nepanuje mezi odborníky úplná shoda, nejčastěji přijímanou teorií je, že k němu dochází vlivem rychlého mávání křídel, která se třou o kyvadélka.

Ačkoli se jedná o příliš velký řád na to aby se dala stanovit nějaká velikost, lze tvrdit, že naprostá většina jeho zástupců se pohybuje v rozmezí dvou až 35 milimetrů.Zdroj textu : Wikipedia

moje mouchy (2).jpg
moje mouchy (3).jpg
moje mouchy (4).jpg
moje mouchy (5).jpg
moje mouchy (6).jpg
moje mouchy (7).jpg
moje mouchy (8).jpg
moje mouchy (9).jpg
moje mouchy (10).jpg
moje mouchy (11).jpg
moje mouchy (12).jpg
moje mouchy (1).jpg
Dnes je
PŘIVÍTÁM JAKÝKOLIV KONSTRUKTIVNÍ NÁPAD A DOBROU RADU
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one