► Česká mše vánoční - Karlštejn - 23.12.2007

 
 
Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře, ( zkráceně  Missa pastoralis bohemica) je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je též autor jejího textu. Přestože je stavěná stejně jako latinská hudební mše (části Kyrie, Gloria etc.), jedná se o pastorální hru aplikovanou na liturgii tradiční mše; příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.
 
Vznikla v roce 1796 (původně v A dur, dnes se často hraje o tón níže, v G dur), prostřednictvím opisů se brzy rozšířila do celých českých zemí. Již od počátku vznikalo mnoho úprav, spočívajících ve změnách instrumentace, textu, melodie, popř. transpozicích do jiných tónin. Jelikož se do dnešních dnů nedochovala originální partitura, v současnosti hrané verze jsou sestaveny na základě kritických rozborů opisů.
 
Originální orchestrace: sólové hlasy a smíšený sbor, koncertantní flétna, 2 klarinety, 2 lesní rohy, klarinet princip, dvoje housle, obligátní viola, kontrabas, tympány, koncertantní varhany.
07.12.23 (2).jpg
07.12.23 (1).jpg
07.12.23 (5).jpg
07.12.23 (3).jpg
07.12.23 (4).jpg
07.12.23 (6).jpg
07.12.23 (9).jpg
07.12.23 (10).jpg
07.12.23 (8).jpg
07.12.23 (7).jpg
07.12.23 (11).jpg
07.12.23 (12).jpg
Dnes je
PŘIVÍTÁM JAKÝKOLIV KONSTRUKTIVNÍ NÁPAD A DOBROU RADU
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one